social twitter box white 32  social linkedin box white 32  social facebook box white 32

ЦПО Стройексперт СЕК

Център за професионално обучение Стройексперт-СЕК

Лицензия от НАПОО № 200812674

Ние, Център за професионално обучение „Стройексперт - СЕК”, провеждаме професионални обучения, семинари, тренинги, консултации и др.

Основен ориентир в нашата работа са конкретните потребности от обучение на нашите клиенти. Именно те са центърът около който изграждаме нашите учебни програми, избираме подходите на обучение, поставяме дискусионни теми и въпроси, онагледяваме чрез примери от практиката. Ние държим, чрез обучение, да допълваме качеството на услугата за нашите клиенти и в такъв смисъл те да виждат в нас истински партньори.

Нашите лектори и преподаватели са практици, консултанти с дългогодишен опит в съответната област на преподаване, а в много от случаите те са от хората, които са участвали и участват в изграждането на принципите и правилата за работа в съответната сфера.

Обучаваме висши ръководители, мениджъри от средно ниво (ръководители на екипи; дирекции, отдели и др.), технически ръководители, служители и работници.

Можем да бъдем Ваш партньор в придобиване и усъвършенстване на познанията Ви в следните направления:

1. Строителство – ценообразуване; инвеститорски контрол; договаряне в строителството; подготовка на техническия ръководител; професионални обучения по професии: „Строител” (на сгради и съоръжения), „Помощник строител”, „Пътен строител” „Помощник пътен строител”, „Строителен техник”, „Геодезист” и „Строител - монтажник”; тънкости на ръководството и мотивацията на ръководители от среден ранг (ръководители на екипи), технически ръководители, работници; екипна работа в строителството.

2. Енергетика и електрическо оборудване – електробезопасност; професионални обучения по професии „Електромонтьор”, „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, „Монтьор на подемно-транспортна техника” и „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”; тънкости на ръководството и мотивацията на ръководители от среден ранг (ръководители на екипи), технически ръководители, работници; екипна работа в електроизграждането.

3. Икономика – бизнес общуване; делова кореспонденция; бизнес етикет; професионални обучения по професии „Продавач – консултант", „Сътрудник в бизнес услуги”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Оператор на компютър”, „Икономист”, „Офис мениджър”.

4. Здравословни и безопасни условия на труд – комитети и групи по условия на труд; електробезопасност; длъжностни лица по безопасност и здраве; координатори по безопасност и здраве; наредби и правилници за експлоатация на различни машини; наредби и правилници за работа в различни условия; противопожарна охрана; първа долекарска помощ и др.

5. Управление на персонала и представянето- тренинги за формиране и усъвършенстване на уменията за комуникация, мотивиране, делегиране, презентиране, преподаване, екипна работа, преговаряне, управление на времето и стреса.

6. Обмяна на опит – форуми и конференции в страната и чужбина за обсъждане на проблематика, добри практики и идеи по браншове на дейност.

Можем да Ви обучаваме в удобно за Вас време – през делничните дни, в събота и неделя, вечер.

В нашия център за обучение имате възможност да участвате в:

Отворени обучения, семинари, тренинги, форуми, в които ние („Стройексперт - СЕК”) назначаваме дата и ориентировъчна учебна програма, определяме целева група (хората, към които е насочен семинара/обучението). Участниците са от различни организации и институции от частния и държавния сектор. Те имат сходни задължения на работното място и професионални интереси. Тази форма на обучение Ви дава възможност да натрупате знания, да формирате умения, да получите съвети от водещите, да обмените информация, да чуете гледните точки и създадете ценни контакти с колеги от Вашия бранш и професионална област.
Корпоративни (вътрешно фирмени) обучения, семинари и трениниги, които се провеждат в затворена група за ръководители/служители/работници от една организация – работодател. В тези обучения времето, мястото и съдържанието определяме съвместно с организацията – работодател. Обученията са ценни с това, че пречупват знанията и уменията, които се придобиват или усъвършенстват, през спецификата на Вашата организация и са изцяло ориентирани към Вашите конкретни въпроси.

Консултации – в тази форма на обучение участниците са до 5 души. Те могат да работят в една или различни организации – работодатели. Програмата за обучението се изготвя съвместно между „Стройексперт - СЕК” и всеки от участниците в консултацията. Консултациите формират и усъвършенстват знанията и уменията Ви, осигуряват Ви съветване за вземане на решения по конкретни казуси на работното място. В тази форма преподавателят работи индивидуално с всеки от Вас, съобразява индивидуалните предпочитания за учене на всеки от Вас, ръководи и наставлява всеки от Вас при постигане на поставените пред обучението цели.

Дистанционно обучение – самостоятелна форма на обучение, в която ние Ви осигуряваме необходимата литература и консултации с преподаватели, а Вие сами определяте кога, как и колко да учите. В хода на обучението, освен класическата самоподготовка, Вие решавате казуси, подготвяте курсови работи, като по този начин неусетно изграждате умения за анализ и трансфер на придобитите знания в задачи с реална приложимост. След приключване на обучението, отново според Вашата собствена програма, назначаваме дистанционен или изпит на място в ЦПО „Стройексперт - СЕК”.

Не можем да кажем, че някоя от тези форми превъзхожда друга по отношение на крайния ефект върху работата. Всяка от тях може да бъде подходяща или неподходяща, в зависимост от това, което очаквате като резултат от участието си в обучението /семинара /тренинга.


 

Нашите клиенти

Уникредит Булбанк АД
АЕЦ Козлодуй
КЦМ Пловдив
Първа Инвестиционна Банка
Главболгарстрой АД
Мидия АД
Планекс Холдинг           виж всички

Другите за нас

Препоръки

Отзиви

Контакт с нас

1680 София,
ул. Искърски пролом 8
тел. +359 2 958 25 49 
        +359 878 455162
e-mail: seminari@akademiasek.com

Банкова сметка:
Юробанк България АД
IBAN BG35 BPBI 7940 1034 8393 01
BIC BPBIBGSF

×
Абонирайте се за нашия бюлетин!

Абонирайте за нашия бюлетин, за да получавате информация за предстоящите обучения на Академия СЕК!

×

Харесайте страницата на Академия СЕК във Фейсбук,
за да следите новостите!